Tổng luận:Triển khai áp dụng Quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng ở các nước đang phát triển – Word, PDF – Tải miễn phí


Số tổng luận: Số 4 năm 2016.Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), đô thị hóa và mức sống ngày càng được nâng cao ở các nước đang phát triển dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng đáng kể trong các thập kỷ tới. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) đã nhận định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng mang ý nghĩa sống còn đối với các nước đang phát triển, do các công trình xây dựng có tiềm năng rất lớn về cắt giảm hiệu quả lượng phát thải CO2 trong số các khu vực tiêu thụ nhiều năng lượng. Quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng (BEEC) cùng với các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng cho các tiện nghi và thiết bị sử dụng năng lượng chủ yếu đã được xã hội công nhận như một sự can thiệp cần thiết của các Chính phủ trong việc phá bỏ các rào cản thị trường, nhằm mang lại lợi ích tiềm năng từ việc tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực nhà ở, thương mại, dịch vụ công cộng. Thông qua việc nghiên cứu Báo cáo của WB, Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên soạn thành cuốn Tổng luận “Triển khai áp dụng Quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng ở các nước đang phát triển”. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Xây dựng để có thể áp dụng ở Việt Nam.

Nội dung gồm V chương:

Chương I. Giới thiệu.

Chương II. Quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng và vấn đề thực hiện.

Chương III. Tình hình triển khai áp dụng quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng trên thế giới.

Chương IV. Kinh nghiệm của châu Âu và Mỹ về phát triển và thực hiện quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng.

Chương V. Kinh nghiệm triển khai quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng của các nước đang phát triển.

Trung tâm Thông tin 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *