Tạp chí nước ngoài năm 2013- 2014 – Word, PDF – Miễn phí

Thư viện KHCN Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hà Nội) vừa bổ sung 06 loại Tạp chí tiếng Anh, tiếng Nga chuyên ngành Xây dựng năm 2013 và 2014 dưới dạng tạp chí in giấy và đĩa DVD. Nội dung các tạp chí đề cập đến các lĩnh vực: vật liệu xây dựng xi măng, bê tông, vật liệu compoites, xây dựng dân dụng, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch đô thị…

Các loại tạp chí in giấy bao gồm:

1. World Cemennt

(Xi măng thế giới ) – Volume 45: N1- 5/2014

2. Механизация строительства

(Xây dựng Nhà ở) – Volume 1- 4/2014


Các loại tạp chí dưới dạng đĩa DVD bao gồm:

1. Cement and concrete composite

( Xi măng và bê tông composite) – Volume 45- 54/2014

2. Cement and Concrete Research

(Nghiên cứu Xi măng và Bê tông) – Volume 55- 66

3. Ceramics International

( Gốm quốc tế)

Volume 39: N1- 8 /2013

Volume 40: N1- 10: 1A- 1B, 2-6 và 7-10 / 2014

4. Landscape and Urban planning

( Kiến trúc cảnh quan và Quy hoạch đô thị) – Volume 121- Volume 132/2014

Thư viện KHCN- Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *