Tải Thông tư liên tịch 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên tịch 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 27/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/12/2009   Số công báo: Từ số 591 đến số 592
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên tịch 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *