Tải Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Minh Hiển, Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 18/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/12/2011   Số công báo: Từ số 655 đến số 656
Lĩnh vực: Đất đai, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *