Tải Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 28/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/10/2009   Số công báo: Từ số 469 đến số 470
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *