Tải Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 21/10/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/12/2009   Số công báo: Từ số 587 đến số 588
Lĩnh vực: Tài nguyên, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *