Tải Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 22/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2005   Số công báo: Từ số 6 đến số 7
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *