Tải Thông tư liên bộ 28-TT-TLKT năm 1956 bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân vệ sinh và công nhân làm ở máy xay giã do Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư liên bộ 28-TT-TLKT năm 1956 bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân vệ sinh và công nhân làm ở máy xay giã do Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 28-TT-TLKT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Kiến trúc, Bộ Thủy lợi và Điện lực   Người ký: Bùi Quang Tạo
Ngày ban hành: 05/11/1956   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/11/1956   Số công báo: Số 37
Lĩnh vực: Y tế – dược, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư liên tịch 28-TT-TLKT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư liên bộ 28-TT-TLKT năm 1956 bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân vệ sinh và công nhân làm ở máy xay giã do Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *