Tải Thông tư 40/2011/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 40/2011/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 40/2011/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 22/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/12/2011   Số công báo: Từ số 615 đến số 616
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 40/2011/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 40/2011/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *