Tải Thông tư 33/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật Tàu nghiên cứu biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 33/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật Tàu nghiên cứu biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 33/2009/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 31/12/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/02/2010   Số công báo: Từ số 69 đến số 70
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 33/2009/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 33/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật Tàu nghiên cứu biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *