Tải Thông tư 30-TT-TLKT năm 1956 thi hành Nghị định 58-NĐ-LB về phụ cấp cho công nhân và nhân viên các đội khoán và các đội khảo sát trong thời gian công tác ở miền rừng núi do Bộ Thủy lợi và kiến trúc ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 30-TT-TLKT năm 1956 thi hành Nghị định 58-NĐ-LB về phụ cấp cho công nhân và nhân viên các đội khoán và các đội khảo sát trong thời gian công tác ở miền rừng núi do Bộ Thủy lợi và kiến trúc ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 30-TT-TLKT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc   Người ký: Trần Đăng Khoa
Ngày ban hành: 01/12/1956   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/12/1956   Số công báo: Số 40
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 30-TT-TLKT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 30-TT-TLKT năm 1956 thi hành Nghị định 58-NĐ-LB về phụ cấp cho công nhân và nhân viên các đội khoán và các đội khảo sát trong thời gian công tác ở miền rừng núi do Bộ Thủy lợi và kiến trúc ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *