Tải Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 30/2009/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 31/12/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/03/2010   Số công báo: Từ số 119 đến số 120
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *