Tải Thông tư 23/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 23/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 23/2009/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 16/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/12/2009   Số công báo: Từ số 563 đến số 564
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 23/2009/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 23/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *