Tải Thông tư 07-TT-LB năm 1956 thể lệ quản lý tiền mặt của các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 07-TT-LB năm 1956 thể lệ quản lý tiền mặt của các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 07-TT-LB   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc, Ngân hàng quốc gia   Người ký: Trần Đăng Khoa, Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 10/12/1956   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/12/1956   Số công báo: Số 43
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 07-TT-LB

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 07-TT-LB năm 1956 thể lệ quản lý tiền mặt của các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *