Tải Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 03/2006/TT-BXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2006   Số công báo: Số 33
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 22/05/2006, BXD đã ban hành Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.

Một số quy định bổ sung như sau:

Bổ sung các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại mục 3.2, điểm II, Phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng như sau:

+ Khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư điều chỉnh dự án do thấy xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao hơn cho dự án;

+ Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án.

Bổ sung định mức chi phí chung tại Bảng 2 Phụ lục số 3 của Thông tư 04/2005/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trìnhnhư sau:

– Đối với công trình dân dụng:

+ Công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa: 10%.

– Đối với công trình giao thông:

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt: 12%.

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sông, hệ thống báo hiệu hàng hải: 20%.

– Chi phí chung của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.

Thông tư 03/2006/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2006.

 

Từ khóa:
Thông tư 03/2006/TT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *