Tải sáchKết cấu thép – Thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 245
Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên), Võ Thanh Lương, Nguyễn Lệ Thủy
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002261 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn châu Âu và thiết kế kết cấu xây dựng nói chung, thiết kế kết cấu thép nói riêng được sử dụng rộng rãi ở các nước thuộc châu Âu và một số nước châu Á. Ở Việt Nam cũng đã có nhiều công trình xây dựng sử dụng kết cấu thép được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu.

Cuốn sách “Kết cấu thép – Thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu” dành nhiều nội dung đề cập đến tiêu chuẩn EN 1993-1-1 và EN 1993-1-8 tương ứng với nội dung về Quy định chung, quy định cho nhà và Thiết kế liên kết. Bên cạnh đó, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến các phần khác của tiêu chuẩn châu Âu như EN 1990 và EN 1991, các tiêu chuẩn về vật liệu như EN 10025, EN 10210, cũng như Phụ lục Quốc gia của Anh (UK NA) và các Thông tin bổ sung (NCCI).

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

Chương 1: Tiêu chuẩn châu Âu và thiết kế kết cấu thép.

Chương 2: Cơ sở thiết kế kết cấu thép.

Chương 3: Phân tích kết cấu.

Chương 4: Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm.

Chương 5: Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.

Chương 6: Tính toán cấu kiện chịu uốn.

Chương 7: Tính toán cấu kiện chịu cắt.

Chương 8: Tính toán cấu kiện chịu lực đồng thời.

Chương 9: Tính toán liên kết.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *