Tải sách Xử lý nước thải chi phí thấp – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: GS.TS. D.Xanthoulis, TS. Lều Thọ Bách, GS.TS. Wang Chengduan…

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2009. Số trang: 393 và ảnh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001686 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, tuy nhiên, các hệ thống cấp thoát nước tại các đô thị và các vùng lân cận còn đang trong tình trạng lạc hậu, không đồng bộ và thiếu các phương tiện cần thiết cho việc xử lý nước thải. Với nhu cầu khai thác tài nguyên nước ngày càng gia tăng, có thể thấy rằng, việc phát triển và phổ biến ứng dụng các phương pháp xử lý nước thải tiêu thụ ít năng lượng và có chi phí vận hành thấp, sẽ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị đang trong tiến trình mở rộng và tại các khu vực ngoại thành.

Cuốn sách này là sản phẩm từ dự án hợp tác quốc tế giữa các trường Đại học Nông nghiệp Gembloux (Bỉ), Đại học Xây dựng (Việt Nam), ĐH Khoa học và Công nghệ Tây Nam (Trung Quốc) và ĐH Aarhus (Đan Mạch).

Nội dung sách giới thiệu các phương phương xử lý nước thải chi phí thấp khác nhau đang được áp dụng tại các nước thành viên và tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ xử lý nước thải được phát triển và ứng dụng thành công bởi các nước thành viên. Các công nghệ này sử dụng các kỹ thuật đơn giản, chi phí thấp để xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải sau xử lý, phục vụ mục đích nông nghiệp hoặc hạn chế mầm bệnh và nguồn gây ô nhiễm.

Sách gồm các phần sau:

1. Tổng quan về nước thải – Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

2. Khái niệm về hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp.

3. Xử lý sơ bộ nước thải.

4. Xử lý tập trung nước thải.

5. Xử lý ổn định nước thải.

6. Các quá trình và công nghệ xử lý nước thải tại chỗ.

7. Kỹ thuật xử lý bùn cặn trong điều kiện tự nhiên.

8. Tái sử dụng nước thải.

9. Tái sử dụng bùn trong nông nghiệp.

10. Các vấn đề kinh tế và tài chính.

11. Đánh giá tác động môi trường.

12. Các yêu cầu về điều tiết và pháp lý.

13. Các yêu cầu về tổ chức và quản lý.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *