Tải sách Vẽ kỹ thuật xây dựng – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195

Tác giả: Phạm Thị Lan, Hoàng Công Vũ, Hoàng Công Duy, Nguyễn Ngọc Thắng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002105 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố rất nhiều Tiêu chuẩn quốc gia thuộc “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng” để thay thế cho các Tiêu chuẩn Việt Nam cũ. Những quy định cũ không còn phù hợp được thay thế bằng những quy định mới phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay và ngày càng hòa nhập hơn với cộng đồng quốc tế. Cuốn sách “Vẽ kỹ thuật xây dựng” được biên soạn phù hợp với nội dung của các Tiêu chuẩn mới và một số Tiêu chuẩn cũ vẫn còn hiệu lực.

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Quy định chung;

Chương 2: Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép;

Chương 3: Bản vẽ kết cấu thép;

Chương 4: Bản vẽ kết cấu gỗ;

Chương 5: Bản vẽ kiến trúc;

Trong mỗi chương đều được trình bày từ khái niệm chung đến những quy định cụ thể khi thể hiện các loại bản vẽ, cuối chương là các bài tập có hướng dẫn các bước thực hiện và kết quả tham khảo. Đặc biệt, chương 2, 3 và 4 có hướng dẫn thống kê các loại vật liệu như cốt thép, bê tông, thép hình và gỗ. Đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng ngày của một kỹ sư xây dựng.

 

Thư viện Bộ Xây dựng  

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *