Tải sách Vật liệu hiệu quả trong xây dựng các công trình giao thông – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: TS. Phạm Hữu Hanh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2007. Số trang: 242

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001550 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Vật liệu xây dựng là phần vật chất tạo nên công trình nên nó quyết định đến tất cả các công đoạn trong công nghệ xây dựng: Từ khảo sát, thiết kế đến thi công, bảo dưỡng, sử dụng. Không thể có công trình tốt nếu chỉ dùng vật liệu kém.

Nội dung sách giới thiệu những kiến thức chung về khoa học vật liệu, các vật liệu cơ bản dùng trong xây dựng các công trình giao thông, có bổ sung những phần cải biến nhằm nâng cao chất lượng vật liệu. Cuốn sách cũng giới thiệu các vật liệu mới hiệu quả dùng trong xây dựng các công trình giao thông. Đặc biệt, sách còn chú trọng đến thiết kế thành phần vật liệu để sản xuất và ứng dụng nó một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Sách gồm 3 phần chính như sau:

– Phần thứ nhất: Khoa học vật liệu.

Chương 1: Khái quát về vật liệu xây dựng.

Chương 2: Các yếu tố hình thành tính chất của vật liệu xây dựng.

Chương 3: Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng.

Chương 4: Nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

– Phần thứ hai: Chất kết dính trong xây dựng các công trình giao thông.

Chương 5: Xi măng poóclăng.

Chương 6: Bi tum dầu mỏ.

– Phần thứ ba: Bê tông trong xây dựng các công trình giao thông.

Chương 7: Lý thuyết bê tông.

Chương 8: Bê tông cường độ cao trong xây dựng cầu.

Chương 9: Bê tông đầm lăn dùng trong xây dựng đường.
 

Chương 10: Bê tông át phan.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *