Tải sách Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: Đoàn Văn Trường.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2007. Số trang: 477

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001582 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học đánh giá giá trị của hàng hoá và dịch vụ. Hoạt động thẩm định giá là một dịch vụ chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành của một nền kinh tế thị trường, do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, có kinh nghiệm và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện.

Thẩm định giá có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế. Bởi vì, mọi việc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi khái niệm giá trị, mà việc thẩm định giá là để xác định giá của tài sản ở trên thị trường. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong tất cả các loại quyết định liên quan đến việc mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đánh thuế, cho thuê, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản.

Ngày nay, sự phát triển tài chính quốc tế và sự toàn cầu hoá của các thị trường đã đi đến giai đoạn coi việc thống nhất hoá các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời, những thay đổi về kinh tế và kinh doanh nẩy sinh nhanh chóng giữa các quốc gia làm tăng thếm sự mở rộng nhận thức về tầm quan trọng của việc thẩm định giá tài sản chuyên nghiệp.

Tuy đã trải qua một số năm xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng những nội dung về công tác thẩm định giá ở nước ta còn hết sức mới mẻ. Để đáp ứng những yêu cầu về quản lý và vận hành nền kinh tế thị trường, việc phổ biến kiến thức về công tác thẩm định giá là hết sức cần thiết, nhất là khi nước ta đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà thẩm định giá ASEAN. Cuốn sách “Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản” cung cấp những kiến thức tổng quát ban đầu nhằm giúp bạn đọc làm quen với loại hình dịch vụ chuyên nghiệp mới này.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính như sau:

– Phần I: Những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá.

– Phần II: Các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản.

– Phần III: Các phương pháp thẩm định giá máy móc và thiết bị.

– Phần IV: Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình.

– Phần V: Các tiêu chuẩn của Uỷ ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế IVSC năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *