Tải sách Trắc địa công trình đường hầm – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hiến.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 205

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001951 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung sách trình bày theo tuần tự công tác trắc địa trong quá trình xây dựng đường hầm từ giai đoạn khảo sát thiết kế đến giai đoạn vận hành quản lý công trình.

Trên cơ sở tiếp nhận công nghệ mới của thế giới về trắc địa, kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn nhiều năm của tác giả, sách có nhiều nội dung mới và hiện đại. Đáng chú ý nhất là:

– Phần ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình đường hầm, trong đó có đề xuất mới về phương pháp ước tính độ chính xác của lưới GPS.

– Phương pháp chỉnh thể ước tính giá trị ảnh hưởng sai số đo của cả hệ thống cơ sở trắc địa đối với độ chính xác hướng ngang đào thông hầm.

– Trắc địa trong thi công xây dựng đường hầm theo công nghệ mới.

– Quan trắc biến dạng công trình đường hầm.

Sách được kết cấu thành 8 chương như sau:

– Chương 1: Khái nệm về công trình đường hầm và công nghệ thi công xây dựng đường hầm.

– Chương 2: Trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế đường hầm.

– Chương 3: Khái quát về trắc địa trong giai đoạn thi công đường hầm.

– Chương 4: Đặc điểm và phương pháp thành lập khống chế trắc địa trong thi công xây dựng đường hầm.

– Chương 5: Đo liên hệ qua giếng đứng bằng phương pháp tam giác liên hệ.

– Chương 6: Định hướng bằng kinh vĩ con quay.

– Chương 7: Trắc địa trong thi công đào hầm.

– Chương 8: Quan trắc biến dạng công trình đường hầm.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *