Tải sách Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: TS. Bùi Ngọc Toàn

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2006. Số trang: 166.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001549 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quản lý dự án xây dựng là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành còn tương đối mới mẻ ở nước ta, nó nghiên cứu các vấn đề về quản lý các dự án có xây dựng công trình.

Tương ứng với các giai đoạn vòng đời của dự án, kiến thức về quản lý dự án xây dựng có thể gắn với các quá trình lập, thẩm định dự án, đầu thầu… và thi công xây dựng công trình của dự án.

Tác giả giới thiệu các vấn đề liên quan đến quá trình thi công xây dựng công trình của dự án. Các nội dung được đề cập đến trong sách không chỉ hữu ích cho Chủ đầu tư, mà còn cần thiết cho cả Nhà thầu thi công xây dựng công trình và các bên liên quan. Tài liệu có thể dùng để tham khảo cho các sinh viên, học viên các ngành kinh tế, quản lý xây dựng và các cán bộ quản lý kinh tế – kỹ thuật đang làm việc trong ngành Xây dựng.

Sách gồm 5 chương sau:

– Chương 1: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng.

– Chương 2: Quản lý thời gian và tiến độ dự án xây dựng.

– Chương 3: Quản lý nguồn lực dự án.

– Chương 4: Quản lý giá thành dự án.
 

– Chương 5: Giám sát và điều chỉnh dự án.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *