Tải sách Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 120

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền…

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002281 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Môi trường sống trên Trái đất đang đối mặt với những vấn đề khủng hoảng lớn có thể dẫn tới sự diệt vong từng phần. Sự xuống cấp của hệ sinh thái dẫn tới suy giảm sức khỏe của con người do nhu cầu thực phẩm, hàng hóa và việc sử dụng các nguồn tài nguyên không bền vững cùng với việc xả các chất độc hại ra môi trường.

Trong tổng thể các giải pháp về môi trường thì những biện pháp quy hoạch và thiết kế kiến trúc đóng góp một vai trò không nhỏ. Quy hoạch, kiến trúc có nhiệm vụ chính là tổ chức không gian đô thị, khu nhà ở, tổ chức sản xuất, xây dựng các công trình, đặc biệt là các nhóm nhà ở trong đô thị nhằm tạo lập và bảo vệ môi trường sống. Công tác thiết kế quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường sinh thái của nhiều nước trên thế giới, cũng như ở nước ta trong thời gian qua đã cho thấy vốn đầu tư khá hạn hẹp. Khi tổ chức quy hoạch, kiến trúc nếu không đánh giá hiện trạng và dự báo những tác động có thể xảy ra sẽ làm ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan đô thị. Cuốn sách “Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh” sẽ đóng góp thêm những kiến thức lý luận và các giải pháp bảo vệ môi trường sống cho dân cư trong cộng đồng.

Nội dung sách gồm 3 chương:

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh.

Chương 2: Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh – các yếu tố tác động và quy định liên quan.

Chương 3: Giải pháp tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *