Tải sách Tính toán và thiết kế kết cấu thép. – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2010. Số trang: 304

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001728 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách “Tính toán và thiết kế kết cấu thép” gồm 3 phần chính như sau:

– Phần I: Những vấn đề chung.

Từ chương 1 đến chương 5, giới thiệu khái quát về thép xây dựng, những nguyên lý thiết kế và tính toán kết cấu thép, phương pháp tính toán các bộ phận kết cấu về độ bền và độ ổn định, tính toán thiết kế các dạng liên kết hàn, liên kết bulông và liên kết đinh tán.

– Phần II: Kết cấu thép của nhà và cầu.

Từ chương 6 đến chương 12, chủ yếu trình bày phương pháp tính toán, thiết kế những bộ phận kết cấu chính của các công trình nhà và cầu như dầm, dàn, cột, vật liệu của cầu thép, những hệ thống chính của cầu thép, tính toán dầm cầu bụng đặc, tính toán dàn rỗng.

– Phần III: Một số dạng kết cấu khác.

Gồm 2 chương 13 và 14, giới thiệu khái quát về kết cấu tấm, tháp và cột.

Sách viết dựa vào những kết cấu điển hình đã được áp dụng phổ biến, cũng như những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và lắp ráp kết cấu thép xây dựng. Đồng thời, lấy các tiêu chuẩn quốc gia, quy trình quy phạm kỹ thuật của Nga làm chuẩn. Khi tính toán, thiết kế kết cấu thép theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm khác, có thể đối chiếu để vận dụng cho thích hợp.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *