Tải sách Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocode) – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 226
Tác giả: Đặng Tỉnh
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002264 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Tính khung nhà cao tầng, xu hướng chung là dùng chương trình ETABS (hiện nay sử dụng chương trình ETABS v9.7.4 và ETABS 2016). Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo tiêu chuẩn mới hiện nay, ngoài việc kiểm tra chuyển vị đỉnh phải thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 1/500 chiều cao công trình, tiêu chuẩn động đất mới TCVN 9386:2012 còn yêu  cầu kiểm tra chuyển vị lệch tầng và tiết diện các cột chịu lực chính phải thỏa mãn điều kiện của lực dọc quy đổi do tổ hợp tải trọng động đất gây ra.

Cuốn sách “Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode)” trình bày hai cách tính khung không gian bằng chương trình ETABS: cách thứ nhất, theo sơ đồ truyền thống là các cột của khung được ngàm với móng; cách thứ hai theo sơ đồ tính khung làm việc đồng thời với cọc (coi cọc là các phản lực đàn hồi Spring). Từ các phản lực đàn hồi trên đầu cọc do chương trình ETABS đưa ra, xác định được khả năng chịu tải của cọc. Cuốn sách cũng trình bày cách tính toán tải trọng gió theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode, tính toán móng cọc theo tiêu chuẩn mới TCVN 10304:2014 vừa ban hành thay cho TCXD 205:1998 và tính toán kiểm tra ổn định động lực học công trình.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tính toán tải trọng gió theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode EN 1991-1-4:2005+AC:2010.

Chương 2: Tính động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004.

Chương 3: Nền móng nhà cao tầng: Tính toán móng cọc và móng cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014.

Chương 4: ETABS tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và Eurocode.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *