Tải sách Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất yếu – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2016.Số trang: 122

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002069 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta để xử lý nền đất yếu có rất nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có phương pháp trộn sâu (Deep Mixing Method – DMM) hay còn gọi là biện pháp sử dụng cọc đất xi măng (CĐXM) đã và đang được áp dụng rộng rãi trong xây dựng các công trình nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi…Thực tế cho thấy, khi sử dụng CĐXM bên cạnh những vấn đề về quy trình và kiểm soát chất lượng thi công, thì vấn đề tính toán thiết kế CĐXM đặt ra những yêu cầu cần phải giải quyết. Theo đó, các tiêu chuẩn, tài liệu ở nước ta hiện mới chủ yếu tập trung vào vấn đề thi công và vật liệu mà chưa đề cập đến các vấn đề tính toán thiết kế chi tiết, phục vụ lựa chọn hợp lý việc bố trí hệ cọc đất – xi măng trong thực tế gia cố nền đất yếu. Cuốn sách “Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất yếu”tập trung vào phân tích các phương pháp tính toán thiết kế CĐXM dựa theo các chỉ dẫn của các quy trình thiết kế và đặc biệt là tính toán bằng phương pháp số dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn với các mô hình phi tuyến về ứng xử cơ học của đất.

Nội dung sách gồm4 chương:

Chương 1: Đất yếu và xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình.

Chương 2: Cọc đất xi măng và ứng dụng trong gia cố nền đất yếu.

Chương 3: Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố đất yếu.

Chương 4: Một số ví dụ tính toán hệ cọc đất – xi măng trong gia cố nền đường đắp trên đất yếu.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *