Tải sách Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 158

Tác giả: Đinh Quang Cường

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002273 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trên thực tế ngày càng xuất hiện nhiều công trình biển và phương tiện nổi kích thước lớn được xây dựng cố đinh hoặc di chuyển trên biển. Các công trình biển bằng bê tông nói riêng và các công trình biển kích thước lớn nói chung thường được chế tạo tại các bãi lắp ráp ở ven biển và vận chuyển ra vị trí xây dựng bằng phương pháp kéo công trình tự nổi. Trạng thái di chuyển khi kéo nổi, các kết cấu công trình biển kích thước lớn làm việc theo nguyên lý của công trình biển nổi, chịu tải trọng sóng tới, sóng nhiễu xạ và sóng bức xạ. Trong trạng thái khai thác cố định, phần lớn đế chân của kết cấu công trình biển kích thước lớn sẽ chịu tải trọng sóng nhiễu xạ.

Cuốn sách “Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền”sẽ đi sâu phân tích về mặt lý luận để trình bày một hướng nghiên cứu nhằm ghép hai bài toán: Bài toán xác định lực tương tác thủy động giữa kết cấu công trình với sóng biển và bài toán xác định ứng suất – biến dạng của hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn nói chung và kết cấu công trình bê tông (là hỗn hợp phi tuyến) nói riêng để thực hiện kiểm tra bền kết cấu không thông qua các bước tính trung gian. Các phát triển hướng nghiên cứu cho bài toán tương tác của kết cấu kích thước lớn với sóng biển trong trạng thái di chuyển và bài toán tương tác kết cấu – nền đối với móng trọng lực cũng sẽ được giới thiệu.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung.

Chương 2: Các quan hệ tương tác động lực học giữa công trình biển cố định và sóng biển.

Chương 3: Xây dựng thuật toán nối ghép hệ thống chương trình và các chương trình phụ trợ để giải bài toán tương tác động lực học giữa công trình biển cố định kích thước lớn bằng bê tông với sóng biển.

Chương 4: Tính kết cấu công trình biển trọng lực làm việc đồng thời với nền theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Chương 5: Tính toán hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn trong trạng thái di chuyển.

Chương 6: Một số nghiên cứu ứng dụng.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *