Tải sách Tiến độ thi công trong xây dựng – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 316.

Tác giả: Lê Anh Dũng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002095 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Việc lập tiến độ trong công tác thi công luôn là vấn đề then chốt trong bất kỳ một dự án xây dựng nào. Tiến độ thi công có ảnh hưởng rất nhiều đến công trình, nó quyết định tới thời gian hoàn thành công trình, giúp người kỹ sư có thể điều hành xây dựng công trình một cách nhịp nhàng và khoa học.Trong xây dựng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chậm tiến độ, song một nguyên nhân không thể phủ nhận là nhận thức của kỹ sư, nhà quản lý với việc lập và tuân thủ kế hoạch tiến độ. Mục đích của việc lập tiến độ bị thay đổi trong tiêu chuẩn và chủ thể quản lý. Nó có thể được lập để quản lý thời gian thực hiện dự án của chủ đầu tư, để tác nghiệp của nhà thầu, để quán lý vấn đề cấp vốn của cơ quan quản lý vốn,.. Vì vậy, phương pháp tiến độ giữ vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành thi công trên công trường xây dựng, nên phương pháp lập tiến độ càng đơn giản, dễ hiểu sẽ càng được phổ biến áp dụng.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:

Chương 1: Tổng quan về tiến độ thi công xây dựng.

Chương 2: Các nhân tố ràng buộc các công việc trong tiến độ.

Chương 3: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ ngang.

Chương 4: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ mạng.

Chương 5: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ dây chuyền.

Chương 6: Lập tiến độ thi công xây dựng theo các phương pháp khác.

Chương 7: Theo dõi, đánh giá thực hiện tiến độ thi công xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *