Tải sách Thuỷ lực công trình thoát nước. – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả:PGS.TS. Trần Đình Nghiên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2010. Số trang: 228

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001733 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách trình bày rõ rành, mạch lạc cơ sở lý thuyết của quy luật chuyển động đều, không đều, thay đổi chậm và thay đổi gấp, dòng chảy qua các công trình thoát nước nhỏ.

Nội dung sách gồm 6 chương.

Chương 1: Trình bày dòng chảy không đều thay đổi chậm trong kênh hở, được bắt đầu từ phân loại kênh có đáy không xói, đáy xói, dòng chảy ổn định và không ổn định, dòng chảy đều và không đều. Trong đó tập trung vào dòng chảy đều với các công thức và bài toán cơ bản, tiếp theo là chiều sâu phân giới, trạng thái chảy trong kênh hở, các phương trình cơ bản của dòng chảy không đều thay đổi chậm trong kênh hở, cùng một số ví dụ minh hoạ.

Chương 2: Nước nhảy, với những khái niệm và phương trình cơ bản, cách xác định chiều sâu liên hợp của nước nhảy trong một số trường hợp thông dụng.

Chương 3: Đập tràn.

Chương 4: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình.

Chương 5: Tập trung trình bày về phương pháp xác định kích thước công trình nối tiếp của công trình thoát nước nhỏ như: vấn đề tính bậc nước, dốc nước.

Chương 6: Trình bày phần khẩu độ thoát nước của cầu và cống. Với những kiến thức cơ bản và biểu đồ rất đơn giản trong thực hành.

Ngoài ra, cuốn sách cón có phần phụ lục với các bảng tính, giúp bạn đọc và các kỹ sư dễ dàng hơn trong thiết kế.

Phụ lục: 1: Giá trị Φ cho kênh hình thang.

Phụ lục 2: Các yếu tố của kênh tròn.

Phụ lục 3: Giá trị y để tính chiều sâu phân giới hc ở kênh hình thang.

Phụ lục 4: Giá trị của F(u,N) để tính đường mặt nước theo Chow.W.T (1959).

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *