Tải sách Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2004, 2005, 2006 – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Thống kê. Năm 2007. Số trang: 685

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001547 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố số liệu “Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2004, 2005, 2006”. Nội dung giới thiệu những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2003 đến 2005 trên cơ sở cập nhập, tổng hợp các thông tin phong phú thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung.

Phần 2: Một số nét khái quát về thực trạng doanh nghiệp qua 3 năm: 2003 – 2005.

Phần 3: Số liệu doanh nghiệp năm 2003 – 2005.

– Các chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp phân theo khu vực và ngành kinh tế.

– Các chỉ tiêu tổng hợp phân theo tỉnh, thành phố và vùng lãnh thổ.

– Một số chỉ tiêu tổng hợp của một số ngành kinh tế.
 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *