Tải sách Thiết kế thành phần bê tông – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2007. Số trang: 232.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001544 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Thông thường trong xây dựng cơ bản, chi phí về vật liệu chiếm khoảng 55 – 65% tổng giá thành xây dựng. Vì vậy, tiết kiệm vật liệu và nâng cao chất lượng thi công có ý nghĩa rất quan trọng.

Xây dựng nhanh và kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại – đó là biểu hiện tính hiệu quả cao của xây dựng cơ bản.

Kinh tế về vật liệu có quan hệ trước tiên đến xi măng, mà tiết kiệm xi măng phụ thuộc nhiều vào việc chọn thành phần bê tông. Với ý nghĩa đó, cuốn “Thiết kế thành phần bê tông” được biên soạn nhằm giới thiệu các phương pháp tính toán chọn thành phần bê tông để đạt được mục đích trên, mà vẫn đảm bảo được các tính chất yêu cầu đối với bê tông.

Nội dung sách gồm có 7 chương như sau:

Chương 1: Bê tông và những vật liệu để chế tạo hốn hợp bê tông.

Chương 2: Phụ gia dùng cho bê tông.

Chương 3: Chọn thành phần bê tông.

Chương 4: Thiết kế thành phần bê tông nặng – những vấn đề chung.

Chương 5: Tính toán thành phần bê tông nặng.

Chương 6: Tính toán thành phần bê tông cát.

Chương 7: Kiểm tra bằng thực nghiệm và hiệu chỉnh thành phần bê tông.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *