Tải sách Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên – Word, PDF – Tải về máy


Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng. Quyết định ban hành số 07/2008 QĐ-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2008.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 168 và ảnh. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1818. Thư viện KHCN-Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:

Tập “Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên” được nghiên cứu làm cơ sở lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng nhà ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng bào dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác theo nội dung Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
 
Một số địa phương khác, bao gồm các xã khó khăn thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ và vùng Đông Nam Bộ có thể lựa chọn mẫu thiết kế nếu thấy phù hợp.
 
 
 
Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *