Tải sách Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16 – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 192

Tác giả: Trần Văn Phúc, Lê Hoàng Vũ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002277 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Hòa với xu hướng toàn cầu hóa và xuất phát từ nhu cầu rất lớn của sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thập kỷ vừa qua, tỷ trọng công trình kết cấu thép tăng rất nhanh và hiện diện trong các thể loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng đô thị ở nước ta. Trong thực tiễn của công tác tư vấn thiết kế, Tiêu chuẩn Mỹ AISC là tiêu chuẩn đã được đầu tư nghiên cứu, thí nghiệm, biên soạn rất chi tiết và đã được tin tưởng sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cuốn sách “Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16” giới thiệu về phương pháp phân tích và thiết kế liên kết trong kết cấu thép đảm bảo cả hai tiêu chí an toàn và hiệu quả, với quy trình tính toán thiết kế sử dụng phương pháp hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (LRFD) theo Tiêu chuẩn Mỹ AISC 360-16 (American Institute of Steel Construction). Một số ví dụ minh họa được cung cấp nhằm nâng cao tính ứng dụng thực hành, dễ hiểu giúp cho người đọc có thể nắm bắt kiến thức cũng như vận dụng vào trong tính toán thiết kế một cách nhanh nhất.

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về liên kết trong kết cấu thép theo Tiêu chuẩn Mỹ;

Chương 2: Thiết kế các chi tiết liên kết trong kết cấu thép;

Chương 3: Thiết kế liên kết chịu cắt;

Chương 4: Thiết kế liên kết chịu mô men;

Chương 5: Thiết kế liên kết chân cột.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *