Tải sách Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 221.

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Võ Thanh Lương.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002094 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Các công trình xây dựng công nghiệp có nguy cơ cháy nổ, khi thiết kế cần phải chịu được các tải trọng tác động thông thường, nhưng cũng phải chịu được tác động do tải trọng đặc biệt khác như nổ. Hiện nay, tiêu chuẩn Tải trọng và tác động hiện hành của VN có yêu cầu, nhưng tài liệu trong nước về chỉ dẫn thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp chịu tác động của nổ sự cố lại không có. Cuốn sách “Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố” trình bày chung về thiết kế nhà và công trình chịu tác động của nổ, hệ chịu lực sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và kết cấu gạch đá. Phương pháp xác định các tham số của tải trọng động xuất hiện khi nổ hỗn hợp khí gas và các chất cháy tương đương. Thiết lập luận điểm cơ bản tính toán kết cấu và hệ chịu lực của nhà công nghiệp với tổ hợp tải trọng đặc biệt có kể đến tác động nổ. Tài liệu sử dụng phương pháp tính đơn giản hóa bằng tải trọng tĩnh tương đương dựa trên cơ sở các thông tin của tải trọng động ngắn hạn do tác động của vụ nổ, và có xem xét đến phương pháp tính toán động lực học cho nhà khi có vụ nổ bên ngoài. Trên cơ sở đó, thực hiện các ví dụ tính toán cụ thể các cấu kiện cơ bản và hệ chịu lực của nhà dưới tác dụng của vụ nổ bên ngoài do vụ kích nổ của vật liệu nổ, và do cháy nổ (bùng nổ) bởi hỗn hợp khí gas, cũng như vụ bùng nổ bên trong nhà.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *