Tải sách Thi công nhà cao tầng – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng Biên soạn.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2007. Số trang: 787

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001585 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Sau hơn hai mươi năm đổi mới, chúng ta đã xây dựng được nhiều nhà cao tầng, song chỉ mới là bước đầu và còn bó hẹp ở một số thành phố lớn. Sự nghiệp hiện đại hoá đất nước đã và ngày càng đòi hỏi xây dựng cơ bản ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn…, trong đó nhà cao tầng sẽ phải chiếm một tỷ trọng đáng kể.

Cuốn sách “Thi công nhà cao tầng” là một tác phẩm tổng kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời giới thiệu vắn tắt tình hình và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài về thi công nhà cao tầng. Đặc biệt, sách chú trọng tổng kết các kỹ thuật mới, công nghệ mới và thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong các năm gần đây. Đây là cuốn sách ứng dụng khoa học kỹ thuật, thi công xây dựng có nội dung rất thiết thực và phong phú.

Nội dung sách được chia làm 3 phần chính, gắn chặt với quá trình thi công một công trình nhà cao tầng như sau:

– Phần I: Lựa chọn máy móc công cụ và thi công móng nhà cao tầng.

Chương 1: Lựa chọn máy móc công cụ thi công.

Chương 2: Thi công móng nhà cao tầng.

– Phần II: Thi công kết cấu chính nhà cao tầng.

Chương 3: Phương pháp thi công kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Chương 4: Thi công kết cấu giàn khung.

Chương 5: Thi công kết cấu cốp pha lớn.

Chương 6: Thi công kết cấu bằng cốp pha trượt.

Chương 7: Thi công kết cấu lõi.

Chương 7: Thi công kết cấu thép.

– Phần III: Thi công hoàn thiện, phòng nước và quản lý kỹ thuật thi công nhà cao tầng.

Chương 9: Thi công hoàn thiện nhà cao tầng.

Chương 10: Thi công công trình phòng nước.

Chương 11: Quản lý và kinh tế kỹ thuật thi công.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *