Tải sách Tài chính doanh nghiệp xây dựng – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 270

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Sang,Phạm Phú Cường, Nguyễn Lương Hải, Phạm Thị Tuyết

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002103 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng với những đặc thù khác biệt về sản phẩm mà họ tạo ra, đã và đang hoạt động trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt, bên cạnh những thay đổi nhanh chóng về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trong đó, quản lý tài chính đóng vai trò như là một hoạt động then chốt của quá trình sản xuất xây dựng, các vấn đề tài chính mà các doanh nghiệp phải đối mặt và xử lý như: đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư, kế hoạch huy động nguồn tài chính cho các hoạt động đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn, đánh giá tình hình sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp… Với những vấn đề quan trọng như vậy, lại hoạt động sản xuất kinh doanh luôn trong những điều kiện bất định như hiện nay, đòi hỏi người quản lý tại các doanh nghiệp xây dựng phải hiểu biết về các vấn đề tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, tập thể tác giả đã biên soạn và cho ra mắt cuốn sách “Tài chính doanh nghiệp xây dựng”,với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp xây dựng, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

Nội dung sách gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấnđề chung về tài chính doanh nghiệp xây dựng.

Chương 2: Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xây dựng.

Chương 3: Đầu tư trong doanh nghiệp.

Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

Chương 5: Huy động vốn trong doanh nghiệp xây dựng.

Chương 6: Tín dụng với hoạt động tài chính của doanh nghiệp xây dựng.

 
Thư viện Bộ Xây dựng  

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *