Tải sách Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 187

Tác giả: Đặng Gia Nải, Đặng Việt Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002186 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ngành giao thông vận tải trong những năm đầu thập kỷ 80, đặc biệt từ 1995 đến nay đã và đang tiến hành nhiều dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ xây dựng nhiều kiểu cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực hiện đại. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng mới ngành đường bộ cũng đã triển khai nhiều dự án duy tu sửa chữa gia cường nhiều công trình cầu yếu bê tông cốt thép dự ứng lực có biểu hiện xuống cấp do hư hỏng, trong đó đặc biệt chú ý đối với hệ thống cầu cũ trước yêu cầu khai thác đoàn xe tải nặng bằng các giải pháp sửa chữa truyền thống. Nhằm cung cấp thêm kiến thức cập nhật về vật liệu và kết cấu mới tiên tiến phục vụ công tác thiết kế trong sửa chữa nâng cấp cầu yếu bê tông cốt thép, nhóm tác giả đã cho ra đời quyển sách “Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kĩ thuật tiên tiến”.

Nội dung sách gồm 5 chương:

Chương 1: Tình hình xây dựng và khai thác cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam.

Chương 2: Các loại hư hỏng cục bộ dầm bê tông và phương pháp sửa chữa.

Chương 3: Các giải pháp tăng cường ổn định chịu lực của dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. 

Chương 4: Giải pháp gia cường nâng cấp cầu yếu bê tông cốt thép bằng kết cấu dự ứng lực ngoài.

Chương 5: Giải pháp gia cường nâng cấp cầu yếu bê tông cốt thép bằng tâm vải sợi các bon – frp ứng suất trước.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *