Tải sách Sổ từ Việt – Pháp các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 168
Tác giả: Đoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002285 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Sổ từ Việt – Pháp các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng” chú trọng nhiều đến các thành ngữ và cụm từ thường dùng trong Kiến trúc và Xây dựng. Đây là cuốn sách được soạn ra nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn trau dồi vốn tiếng Pháp để tìm hiểu nền kiến trúc –  xây dựng vô cùng phong phú của nước Pháp.

Cuốn sách gồm 2 phần chính, 2 phụ lục:

– Phần I: Các thành ngữ và từ ngữ Việt – Pháp: được sắp xếp theo Bảng chữ cái tiếng Việt. Sau mỗi một từ hay thành ngữ đều có các ví dụ minh họa nhằm thể hiện rõ ý nghĩa, sự khác biệt của từng mục từ. Ngoài ra, trong phần này còn có những từ gợi ý. Ví dụ khi viết về nhà ở nông thôn, người ta có thể liên tưởng đến cây cau, nhà ba gian hai chái… Nếu số từ liên tưởng nhiều sẽ cho vào các Phụ lục đặt ở cuối sách.

– Phụ lục 1: Một số tục ngữ thông thường Pháp – Việt.

– Phụ lục 2: Kiến trúc.

– Phần II: Bảng tra cứu các thành ngữ (les Index): thống kê các thành ngữ thường gặp trong các văn bản tiếng Pháp. Nhờ các Index này bạn đọc có thể quay về phần I để tìm hiểu ngữ nghĩa. Phần này rất có lợi cho những bạn tự học tiếng Pháp

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *