Tải sách So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện. (Comparison of worldwide lift safety standards. Part 1: Electric lift (elevators) – Word, PDF – Tải về máy

Số tiêu chuẩn: TCVN 7168-1 : 2007 (ISO/TR 11071-1 : 2004)

Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 77. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1832. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn TCVN 7168-1:2007 thay thế TCVN 7168-1:2002.
 
Tiêu chuẩn TCVN 7168-1:2007 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 11071-1 : 2004.
 
Tiêu chuẩn này nhằm so sánh về các yêu cầu lựa chọn chủ yếu về kỹ thuật an toàn thang máy bởi các tiêu chuẩn an toàn quốc tế dưới đây (loại trừ sự chênh lệch về vùng miền hoặc quốc gia).
 
a. CEN – Tiêu chuẩn Châu Âu EN 81-1:1998. Các tiêu chuẩn an toàn về kết cấu và lắp đặt thang máy – Phần 1: Thang máy điện.
 
b. ASME A17.1:2000 và CSA B44-00. Bộ tiêu chuẩn cho thang máy và thang cuốn.
 
c. Luật Xây dựng của Nhật Bản – Các nguyên tắc bắt buộc – Phần 2: Thiết bị thang máy, Điều 129 đến 129-13 và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2000.
 
d. AS 1735-1:2001. Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người – Phần 1: Yêu cầu chung.
 
AS 1735-2:2001. Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người – Phần 2: Thang máy chở người và chở hàng – Thang máy điện.
 
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho thang máy điện, mặc dù một số phần có thể cũng được áp dụng cho thang máy treo bằng cáp hoặc bằng xích.
 
Cũng cần lưu ý rằng, ngoài việc phải thoả mãn các tiêu chuẩn được nêu ở trên, thang máy phải tuân theo các tiêu chuẩn khác về cơ khí, kết cấu và thiết bị điện.
 
Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *