Tải sách Quy phạm trang bị điện. Phần I: Quy định chung – Word, PDF – Tải về máy

Số tiêu chuẩn: 11 TCN 18-2006

Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 171.Địa chỉ tài liệu: TCDM.1800. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:

Quy phạm trang bị điện áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500 kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.

Nội dung Phần I gồm 7 chương như sau:

Chương I.1: Phần chung.

Chương I.2: Lưới điện và cung cấp điện.

Chương I.3: Chọn thiết bị dây dẫn.

Chương I.4: Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch.

Chương I.5: Đếm điện năng.

Chương I.6: Đo điện.

Chương I.7: Nối đất.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *