Tải sách Quy hoạch cảng. – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: Phạm Văn Giáp (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Huệ, Trần Hiếu Nhuệ…

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2010. Số trang: 595

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001726 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Quy hoạch cảng” đã được các tác giả giới thiệu nhiều nội dung mới như sau:

– Vai trò của cảng trong phát triển kinh tế biển, cùng các ưu đãi tự nhiên mà tạo hoá giành cho hệ thống cảng biển Việt Nam.

– Cập nhập đầy đủ các phương pháp luận dự báo hàng, dự báo tàu, dự báo hành khách, lý thuyết xếp hàng, lý thuyết mô phỏng, phân tích hiệu quả kinh tế, đánh giá tác động môi trường…Tất cả các nội dung mới này ẩn chứa quy luật thời mở cửa mang sắc thái của phát triển kinh tế hàng hoá.

– Có đầy đủ các khía cạnh của quy hoạch cảng, quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch bể cảng, vạch tuyến luồng tàu ra vào bể cảng, quy hoạch hệ thống, quy hoạch chiến lược, quy hoạch cả hiện tại và tương lai, quy hoạch tĩnh và động.

– Giới thiệu đầy đủ các sơ đồ tác nghiệp bốc xếp kèm theo các thiết bị máy móc hiện đại cho nhiều chủng loại hàng xuất nhập khẩu.

– Sách đề cập tới hầu hết các loại cảng như: cảng trung chuyển quốc tế, cảng nước sâu, cảng đảo, cảng container, cảng phà – cảng khách, cảng du lịch – thể thao, cảng cá, quân cảng, cảng cạn, cảng chuyên dụng, cảng thu gom Feeder, cảng cửa ngõ, cảng sông, cảng hồ, cảng nội địa, cảng biển thế giới.

– Một nội dung đặc biệt quan trọng cho phát triển cảng trong môi trường bền vững là đánh giá tác động môi trường.

Sách gồm 15 chương, rất bổ ích và cần thiết cho công tác đào tạo các kỹ sư xây dựng cảng – đường thuỷ, kỹ sư công trình biển, kỹ sư bảo đảm hàng hải, kỹ sư thuỷ lợi. Sách còn là tài liệu tham khảo cho các nhà tư vấn, nhà thầu.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *