Tải sách Quy định mới về Bảo vệ tài nguyên nước – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm 2006. Số trang: 67

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002696 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bảo vệ tài nguyên nước là chính sách quan trọng của Nhà nước ta trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Vì vậy, để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số quy định mới điều chỉnh một số quan hệ trong lĩnh vực này.

Nội dung cuốn sách giới thiệu:

1. Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước…

2. Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *