Tải sách Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 220.

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đoàn Dương Hải, Nguyễn Hồng Hải.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002092 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Quyển sách “Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013” được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chương trình Microsoft Project 2013 giúp bạn đọc đạt hiệu quả cao hơn trong việc quản lý dự án. Sách trình bày một số kiến thức tổng quan về dự án và quản quản lý dự án đầu tư xây dựng, đồng thời những tác vụ căn bản mà bạn đọc cần thực hiện trong Microsoft Project 2013 để xây dựng các kế hoạch của dự án, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc. Các tác vụ được thiết kế theo từng đề mục cụ thể, bao hàm trong các chủ đề như khảo sát môi trường Microsoft Project 2013, tạo một dự án mới, xây dựng các tác vụ, tạo các nguồn tài nguyên và ấn định các khoản chi phí, lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, giải quyết những xung đột trong khi định thời biểu, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên, xem lại tiến độ công việc, phân tích tiến độ tài chính, và phối hợp nhiều dự án bên ngoài Project Server.

Nội dung sách gồm 9 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chương 2: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chương 3: Giới thiệu vềMicrosoft Project 2013.

Chương 4: Khởi động và thiết lập mặc định cho Microsoft Project 2013.

Chương 5: Thiết lập lịch và dữ liệu cho dự án.

Chương 6: Sơ đồ mạng trong Microsoft Project 2013 trình bày công việc trên đồ thị.

Chương 7: Các vấn đề chi phí trong dự án.

Chương 8: Theo dõi tiến trình dự án – thực hiện báo cáo – in ấn trong Microsoft Project 2013.

Chương 9: Kiểm soát dự án bằng earned value trong Microsoft Project 2013.

Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *