Tải sách Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 810

Tác giả: Trần Vinh Vũ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002275 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, xây dựng cơ bản luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư của toàn xã hội. Giá trị sản xuất Ngành Xây dựng năm 2019 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 647,46 nghìn tỷ đồng (tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2018), chiếm tỷ trọng gần 10% GDP cả nước. Đi kèm với sự tăng trưởng đó là sự điều chỉnh, bổ sung, ra đời mới các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng như là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên sự không đồng bộ, thiếu nhất quán và thay đổi liên tục của các quy định pháp luật trong xây dựng đã gây bối rối cho những người làm nghề. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề xây dựng và nghiên cứu khoa học, tác giả hiểu những vướng mắc của các kỹ sư, kiến trúc sư, các cán bộ, các nhà quản lý về xây dựng và đã cho ra đời cuốn sách “Quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Nội dung sách gồm 13 chương:

Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chương 2: Danh mục hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của công trình theo từng giai đoạn.

Chương 3: Biểu mẫu và chỉ dẫn cơ bản về công tác quản lý chất lượng.

Chương 4: Biểu mẫu và chỉ dẫn chi tiết về công tác quản lý chất lượng (check list).

Chương 5: Các biên bản hiện  trường (Site form).

Chương 6: Biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết công tác thi công và nghiệm thu kết cấu dự ứng lực.

Chương 7: Biểu mẫu và chỉ dẫn chi tiết về công tác an toàn lao động.

Chương 8: Bản vẽ hoàn công.

Chương 9: Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý chất lượng đợt, giai đoạn, bộ phận, hạng mục.

Chương 10: Biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết công tác thanh toán đợt.

Chương 11: Hướng dẫn công tác lưu trữ và theo dõi hồ sơ công trình XD.

Chương 12: Quy trình nghiệm thu và quy chế phối hợp trong quá trình thi công xây dựng.

Chương 13: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *