Tải sách Phân tích trạng thái phá hoại của kết cấu bê tông cốt thép trong Midas/ Civil – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả:Nguyễn Xuân Huy (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2014.Số trang: 156.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001943 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Mô hình hóa và phân tích kết cấu BTCT bằng các phần mềm phần tử hữu hạn là hướng đi đã được phát triển mạnh mẽ trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng nhiều năm qua. Trong số rất nhiều phần mềm phổ biến hiện nay, Midas/Civil là một phần mềm mạnh, có tốc độ tính toán nhanh và thực hiện được nhiều bài toán khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng phổ biến của Midas/Civil cũng như rất nhiều phần mềm thương mại khác mới chỉ xét tới sự làm việc đàn hồi của vật liệu, cũng như hình học. Trong khi ấy, yêu cầu hiểu rõ sự làm việc phi tuyến – nghĩa là kể đến sự phá hoại, hình thành khớp dẻo, sự phát tán vết nứt trong kết cấu BTCT là rất lớn.

Kể từ phiên bản ra đời năm 2011, phần mềm Midas/Civil đã phát triển thêm một công cụ giúp giải quyết các bài toán phi tuyến: sử dụng phần tử dầm – cột chia thớ.

Mô hình hóa kết cấu BTCT bằng phần tử dầm – cột chia thớ là hướng đi được phát triển cách đây hơn hai thập kỷ. Bằng cách chia mặt cắt của các phần tử dầm – cột thành các thớ, mô hình mô phỏng sử dụng phần tử dầm – cột chia thớ trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với mô hình ba chiều đầy đủ. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với các bài toán phức tạp, đòi hỏi khối lượng tính toán lớn – ví dụ khi kết cấu chịu tải trọng động đất. Chính vì vậy, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đã phát triển ý tưởng này để lập ra mô hình mô phỏng trạng thái làm việc của các kết cấu BTCT khi chịu tải trọng phức tạp.

Cuốn sách “Phân tích trạng thái phá hoại của kết cấu bê tông cốt thép trong Midas / Civil” được các tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho kỹ sư học viên cao học, sinh viên, các nhà nghiên cứu ngành kỹ thuật xây dựng công trình một tài liệu tổng quan về phần tử dầm – cột chia thớ và ứng dụng mô phỏng sự làm việc phi tuyến của kết cấu BTCT bằng phần mềm Midas/Civil .

Nội dung sách được chia thành 4 chương:

– Chương 1: Khái quát về phần tử dầm – cột chia thớ.

– Chương 2: Phân loại phần tử dầm – cột chia thớ.

– Chương 3: Phần tử dầm – cột chia thớ trong Midas/Civil.

– Chương 4: Ví dụ áp dụng.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *