Tải sách Nhà cao tầng và siêu cao tầng – Yêu cầu chung và kinh nghiệm thực tế – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Bá Kế, PGS.TS. Nguyễn Bảo Huân.

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2014.Số trang: 325.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001942 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong những năm gần đây, tại các thành phố lớn của nước ta đã xây dựng hàng loạt nhà cao tầng và siêu cao tầng dùng để ở, thương mại, văn phòng hay kết hợp thành một phức hợp đa năng. Sự phát triển này dựa trên nhiều thành tựu nghiên cứu, cũng như thực tế xây dựng trong và ngoài nước: từ khảo sát, thiết kế, thi công và khai thác sử dụng nhà cao tầng và siêu cao tầng.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 4 chương như sau:

– Chương 1: Một số yêu cầu cơ bản trong khảo sát, thiết kế, thi công và quan trắc nhà cao tầng và siêu cao tầng.

– Chương 2: Móng cọc nhà cao tầng.

– Chương 3: Kinh nghiệm thực tế thẩm tra độc lập và giải pháp tối ưu thiết kế móng cọc các tòa nhà cao, siêu cao nhất thế giới.

– Chương 4: Một số vấn đề đặc biệt trong thiết kế móng nhà cao tầng và siêu cao tầng.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *