Tải sách Môi trường và phát triển – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Thế Thôn, TS. Hà Văn Hành.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2007. Số trang: 185.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001543 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về môi trường, những nhân tố hình thành môi trường trên trái đất từ các nhân tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và các cấu trúc trong, ngoài và trung gian của trái đất, đã hình thành nên các thành phần môi trường của trái đất như: môi trường không khí khí hậu, môi trường nước thuỷ văn, môi trường sinh vật, môi trường đất, môi trường địa hình – địa mạo, môi trường địa chất cùng với các kiến thức về các quy luật địa đới, phi địa đới và sóng triều của môi trường. Đồng thời, sách còn cung cấp những kiến thức về thời gian các chu kỳ biến đổi của môi trường theo Dương lịch và Âm Dương lịch Á Đông, các dạng môi trường và tài nguyên của trái đất.

Nội dung sách đã đề cập đến vấn đề dân số và môi trường, sự phát triển dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hoá và vấn đề tác động môi trường, gây ô nhiễm môi trường do sự phát triển đó gây ra, trong đó đã chú ý giới thiệu ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường đất và môi trường sinh vật, ô nhiễm tiếng ồn, nhiệt và phóng xạ. Phần cuối cuốn sách đã trình bày các vấn đề về bảo vệ môi trường và các vấn đề về phát triển bền vững.

Sách có 8 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về môi trường và phát triển.

Chương 2: Vũ trụ là nhân tố đầu tiên của sự hình thành môi trường trên trái đất.

Chương 3: Trái đất và các nhân tố môi trường của trái đất.

Chương 4: Môi trường và tài nguyên.

Chương 5: Dân số và môi trường.

Chương 6: Sự phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trên thế giới.

Chương 7: Tác động của con người đối với môi trường và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Chương 8: Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *