Tải sách Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ – Word, PDF – Tải về máy


Tác giả: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2016.Số trang: 480

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002070 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Xây dựng công trình ngầm được xem là một vấn đề quan trọng và thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân. Công trình ngầm có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như: khai thác khoáng sản, xây dựng thủy lợi, thủy điện, giao thông vận tải, tàu điện ngầm đô thị, các tầng hầm ở các tòa nhà cao tầng trong thành phố, hệ thống các đường hầm kỹ thuật cấp – thoát nước, các đường hầm đặt cáp điện, cáp viễn thông kỹ thuật, các công trình ngầm quân sự và các công trình ngầm phục vụ cho các mục đích khác…Nhằm mục đích cung cấp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm cho bạn đọc, nhóm tác giả kết hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách “Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ”. Sách trình bày các vấn đề liên quan đến tổng quan quy hoạch, thiết kế kỹ thuật và công nghệ thi công khai đào, xây dựng các hạng mục công trình ngầm trong các mỏ khai thác hầm lò cũng như các công trình ngầm khác nói chung.

Nội dung sách gồm 11 chương:

Chương 1: Tổng quan về xây dựng các công trình ngầm trong mỏ.

Chương 2: Công nghệ khai đào các đường lò bằng khoan nổ mìn.

Chương 3: Lựa chọn sơ đồ công nghệ khai đào các đường lò nằm ngang và nằm nghiêng.

Chương 4: Công tác thông gió cho các đường lò.

Chương 5: Xúc bốc đất đá ở gương lò.

Chương 6: Công tác chống giữ các đường lò.

Chương 7: Các công tác phụ trợ và tính toán biểu đồ tổ chức thi công xây dựng các đường lò trong mỏ.

Chương 8: Kỹ thuật và công nghệ thi công xây dựng giếng đứng.

Chương 9: Thi công xây dựng giếng nghiêng.

Chương 10: Thi công xây dựng ngã ba và hầm trạm.

Chương 11: Khai đào lò nối giếng đứng và lò bằng.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *