Tải sách Kỹ thuật thi công dưới nước – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2014.Số trang: 162.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001948 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Kỹ thuật thi công dưới nước” trình bày các biện pháp thi công, những tính toán cơ bản và phương pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc ở dưới nước.

Nội dung sách gồm 10 chương như sau:

– Chương 1: Công tác lặn.

– Chương 2: Hàn và cắt kim loại dưới nước.

– Chương 3: Nổ mìn dưới nước.

– Chương 4: Thi công lớp đệm bằng đá ở dưới nước.

– Chương 5: Công tác đất dưới nước.

– Chương 6: Đặt đường ống dưới nước.

– Chương 7: Đặt đường cấp dưới nước.

– Chương 8: Phương pháp thực hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước.

– Chương 9: Những công việc dưới nước khi xây dựng và khai thác công trình thủy lợi.

– Chương 10: Những công việc dưới nước khi khôi phục và xây dựng trụ cầu.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *