Tải sách Kiến trúc hiện đại – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Đặng Liên Phương.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2006. Số trang: 204 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001542 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách bao gồm một số ấn phẩm về kiến trúc hiện đại và đương đại đã được xuất bản và thử nghiệm trong 5 năm trở lại đây. Các tác giả cũng giới thiệu những sự kiện kiến trúc thế giới gần đây nhất. Sách dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Kiến trúc và Quy hoạch và bổ ích với đông đảo bạn đọc ham thích khám phá kiến trúc, nhất là về kiến trúc thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI có những diễn biến rất phức tạp và ngày càng mới mẻ.

Sách trình bày các nội dung sau:

– Art Nouveau, chủ nghĩa biểu hiện và Art Deco.

– Học Phái Bauhaus và Walter Gropius.

– Le Corbusier.

– Frank Lloyd Wright.

– Mies van de Rohe.

– Nền kiến trúc Liên Xô và chủ nghĩa Kết cấu Nga những năm 1920 – 1930.

– Kiến trúc thế giới 1950 – 1960, 1960 – 1970 và 1970 – 1980.

– Nền kiến trúc Cận – Hiện đại Mỹ.

– Nền kiến trúc Pháp đương đại với những khuôn mặt mới.

– Từ chủ nghĩa sản xuất mới đến chủ nghĩa Hậu hiện đại.

– Kiến trúc High-Tech và Super High-Tech.

– Kiến trúc Hậu hiện đại

– Kiến trúc Hậu hiện đại Pháp.

– Kiến trúc đương đại Nhật Bản.

– Kiến trúc sinh thái và những tiếp cận của Ken Yeang.

– Lý lịch và hình ảnh nhận diện kiến trúc đương đại…

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *